Van en naar scholen en buitenschoolse opvang in de regio of voor kinderen in het speciaal onderwijs.
Voor diverse gemeenten in de regio verzorgt Van Helvoort Taxi het schoolvervoer. Dit vervoer wordt verzorgd volgens wettelijke normen. Om de kinderen zoveel mogelijk regelmaat en structuur te bieden, worden deze ritten in principe altijd door dezelfde chauffeur gereden. Als uw minderjarig kind naar het speciaal onderwijs gaat, moet u dat melden bij de gemeente in uw woonplaats. Behoudens een eigen bijdrage, worden de kosten van het  vervoer naar deze school, door uw gemeente vergoed.

Voor meer informatie over het schoolvervoer kunt u terecht bij Dhr. Carlo van Schaijk 0492-361111 of carlo@vanhelvoorttaxi.nl.
Voor afmeldingen mailt u naar leerlingenvervoer@vanhelvoorttaxi.nl.