Van en naar scholen en buitenschoolse opvang in de regio of voor kinderen in het speciaal onderwijs.
Voor diverse gemeenten in de regio verzorgt Van Helvoort Taxi Groep B.V. het schoolvervoer. Dit vervoer wordt verzorgd volgens wettelijke normen. Om de kinderen zoveel mogelijk regelmaat en structuur te bieden, worden deze ritten in principe altijd door dezelfde chauffeur gereden. Als uw minderjarig kind naar het speciaal onderwijs gaat, moet u dat melden bij de gemeente in uw woonplaats. Behoudens een eigen bijdrage, worden de kosten van het  vervoer naar deze school, door uw gemeente vergoed.

Voor meer informatie over het schoolvervoer kunt u terecht bij Dhr. Carlo van Schaijk 085-2030144 of carlo@vanhelvoorttaxi.nl.
Voor afmeldingen mailt u naar leerlingenvervoer@vanhelvoorttaxi.nl of via APP/Portaal.

Aanvullende informatie leerlingenvervoer gemeente Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne:
Van Helvoort Taxi Groep B.V. is uw vervoer met betrekking tot het leerlingenvervoer voor de gemeente Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne. Dagelijks vervoeren wij circa 480 leerlingen van en naar hun schoollocatie. Hieronder vindt u alle informatie en de meeste gestelde vragen omtrent het leerlingenvervoer

Meest gestelde vragen:
Wanneer hoor ik iets van Van Helvoort Taxi Groep
B.V.?
De gemeente levert de leerling gegevens aan bij Van Helvoort Taxi Groep B.V. Zodra al deze gegevens zijn verwerkt, ontvangt u een brief met daarin de schoollocatie en welke schooltijden bij ons bekend zijn. Daarnaast zijn deze gegevens ook te raadplegen in het portaal of app en wij willen u dan ook vragen om deze te controleren.

Wat moet ik doen als de informatie in de gestuurde brief onjuist is?
U kunt dan contact opnemen met uw gemeente en u kunt daar de juiste informatie doorgeven. De gemeente zal de aangepaste informatie richting Van Helvoort Taxi Groep B.V. communiceren.

Wanneer beginnen de scholen in de regio Zuid weer en wanneer vindt de kennismaking (telefonisch) plaats met de chauffeur van Van Helvoort Taxi Groep B.V.?
De scholen in de regio zuid starten in week 36 of te wel in de week van 5 september 2022. Uitzondering hierop is de Emiliusschool in Son en Breugel, deze start in week 35 of te wel in de week van 29 augustus 2022. De kennismaking vindt telefonisch plaats op vrijdagmiddag 2 september 2022 van 10:00 uur tot 20:00. Voor leerlingen van de Emiliusschool is de kennismaking op vrijdagmiddag 26 augustus 2022 van 10:00 uur tot 20:00. Kijk voor de exacte begindatum en begintijd in de schoolgids van de desbetreffende school. Het leerlingenvervoer vindt uitsluitend plaats op basis van de schoolgids. Dat betekent dat er geen vervoer plaatsvind voor zaken zoals het ophalen van rooster, boeken, enz.

Wanneer kan ik bellen om informatie bij Van Helvoort Taxi Groep B.V. op te vragen?
Het inrichten en organiseren van schoolroutes is een heel complex proces. Tot op het laatste moment worden er wijzigingen doorgevoerd. Direct daarna starten wij met kennismakingen op de vrijdagmiddag voor de start van het schooljaar. Van Helvoort Taxi Groep B.V. kan dan ook geen definitieve toezeggingen doen tot de dag van het telefonische kennismaking. Derhalve heeft het geen zin om voor route-inhoudelijke zaken te bellen voordat de telefonische kennismakingen plaatsvinden.

Zit mijn kind met dezelfde kinderen in de bus al voorgaande jaren?
Jaarlijks veranderen routes en zijn dus anders als voorgaande jaren. Deze informatie is pas beschikbaar tijdens de kennismakingsdag. De chauffeur die met u telefonisch kennismaakt kan u daarover informeren, indien gewenst.

Heeft mijn kind dezelfde chauffeur als voorgaande jaren?
Op basis van aanmeldingen voor het desbetreffende schooljaar zal Van Helvoort Taxi Groep B.V. de routes opnieuw samenstellen en daar een passende vaste chauffeur(s) aan koppelen. Het kan dus zijn dat u kind wordt vervoerd door een andere chauffeur als voorgaande jaren. Deze informatie is pas beschikbaar tijdens de telefonische kennismaking.

Hoe laat wordt mijn kind opgehaald en weer thuis gebracht?
U krijgt van ons een brief met inloggegevens tot het portaal of app. De informatie hoe laat uw kind wordt opgehaald en thuis gebracht kunt u in dit portaal of app inzien. De chauffeur die telefonisch met u kennismaakt kan u ook informeren, indien gewenst.

Ik breng mijn kind de eerste ochtend/dag zelf naar school. Moet ik dit doorgeven?
Wij vragen u elke wijziging door te geven in het vervoer. Een wijziging doorgeven kan via onze APP/Portaal of via e-mail (leerlingenvervoer@vanhelvoorttaxi.nl) of telefonisch via 085-2030144. Voor verdere contactgegevens of informatie kunt u de brochure LLV raadplegen.

Hoe verloopt de telefonische kennismaking als ik niet bereikbaar ben?
Onze chauffeur zal eenmalig u proberen te bereiken. Mocht u niet bereikbaar zijn dan kunt u de eerste schooldag even met uw kind meelopen en kort kennismaken met de nieuwe chauffeur. Dit kan niet te lang duren i.v.m. vervolg van de route. Wij willen u vragen hiervoor begrip te hebben.

Wat moet ik doen als er geen telefonisch kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden?
In de informatiebrief krijgt u een verwijzing naar het formulier checklist kennismakingsgesprek. Wij willen u vragen dit formulier in te vullen en dit aan de chauffeur ingevuld mee te geven tijdens de eerste rit. Dit formulier moet altijd ingevuld ingeleverd worden bij de chauffeur. Meer informatie kunt u lezen bij de voorgaande vraag.

Kan ik afspraken maken met de chauffeur?
Het is niet toegestaan om afspraken te maken met de chauffeur. Alle afspraken moeten bij de centrale van Van Helvoort Taxi Groep B.V. bekend zijn. Hiermee voorkomen wij problemen of verwarring als de chauffeur onverwachts is verhinderd door bijvoorbeeld ziekte. Hierdoor is de invalchauffeur volledig op de hoogte en weet exact wat er van hem of haar wordt verwacht, om de kans op problemen zo minimaal mogelijk te houden.

Ik heb (nog) geen inloggegevens ontvangen voor de APP/Portaal. Hoe kan ik deze inloggegevens aanvragen?
In de aanmeldingsmail met de informatie wordt de gebruikersnaam en wachtwoord met u gedeeld. In deze mail kunt u nog meer informatie vinden over het gebruik van de app. De mail ontvangt u in week 34. mocht u in week 35 nog geen mail hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling leerlingenvervoer via leerlingenvervoer@vanhelvoorttaxi.nl .

Hier vindt u de handleiding en filmpje over het gebruik van de APP;
Hier vindt u de handleiding en filmpje over het gebruik van het Portaal;
Hier vindt u het pestprotocol;
Hier vindt u het opstapplaats protocol;

Indien u nog meer informatie benodigd hebt, kunt u altijd mailen naar leerlingenvervoer@vanhelvoorttaxi.nl.