Deeltaxi Son en Breugel


Deeltaxi Son en Breugel is bedoeld om het leven van alledag te kunnen voortzetten voor personen die door ziekte of handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 

Vervoer
Iemand die door ziekte of handicap geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Dit vervoer wordt uitgevoerd in een taxi of taxibusje, waarvan u gebruik kunt maken tegen een gereduceerd tarief.

Waarvoor is de deeltaxi Son en Breugel bedoeld?
De deeltaxi Son en Breugel is bedoeld om het leven van alledag te kunnen voortzetten, zoals met de taxi boodschappen doen, naar de bioscoop gaan, het theater of de kerk bezoeken of naar familie en kennissen in de regio gaan. De deeltaxi Son en Breugel beperkt zich tot de regio. Wanneer u gebruik mag maken van de deeltaxi Son en Breugel dan krijgt u door de gemeente een maximaal aantal te reizen zones per jaar toegewezen.

Vervoersgebied
Het vervoersgebied van de deeltaxi Son en Breugel omvat 5 zones van het openbaar vervoer, dit is een straal van circa 20 kilometer rondom Son en Breugel.vervoersgebied

Begeleider
Een klant moet (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. U mag maximaal één begeleid(st)er meenemen. Dit wordt de sociaal begeleider genoemd. De sociaal begeleider betaalt voor elke rit een opstaptarief van € 1,50 en € 1,50 per zone. Van Helvoort Taxi Groep B.V. brengt de eigen bijdrage van de sociaal begeleider in rekening bij degene die de sociaal begeleider meeneemt.

Er kan ook sprake zijn van een medisch begeleider dit wordt in overeenstemming met de gemeente vastgesteld. U kunt dan alleen gebruik maken van de deeltaxi Son en Breugel wanneer de medisch begeleider met u mee reist. De medisch begeleider is vrijgesteld van betaling van het reizigerstarief. De medisch begeleider maakt dezelfde taxirit, dient minimaal 16 jaar oud te zijn en kan geen rolstoel of scootermobiel gebruiker zijn.

Het bestellen van een rit
Het telefoonnummer voor het reserveren van ritten is: 0492 – 36 31 36.
Het vervoer wordt verzorgd door Van Helvoort Taxi Groep B.V. te Gemert.

U dient minimaal één uur voordat u wilt vertrekken te bellen naar de centrale van Van Helvoort Taxi Groep B.V. Het is natuurlijk altijd goed om de rit eerder dan één uur van te voren te bestellen (bijvoorbeeld een dag van te voren). De centrale heeft dan voldoende tijd om uw rit in te plannen. U kunt uw rit ook via internet bestellen: www.vanhelvoorttaxi.nl. Voor deze service kunt u per e-mail bij Edwin@vanhelvoorttaxi.nl een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Bij uw reservering dient u de volgende gegevens door te geven:

  • Uw pasnummer;
  • De dag (datum) waarop u wilt reizen;
  • Het adres waar u opgehaald wilt worden;
  • Het tijdstip van vertrek en eventueel gewenste aankomsttijdstip;
  • Het adres van bestemming;
  • Eventueel de tijd waarop u weer opgehaald wilt worden;
  • Het telefoonnummer ten behoeve van de terugbelservice;
  • Of u een sociaal begeleider meeneemt;
  • De hulpmiddelen die u wilt meenemen, zoals een rollator,

een rolstoel of scootermobiel.

De telefonist(e) spreekt met u af hoe laat u wordt opgehaald. Het kan voorkomen dat de taxi iets vroeger of wat later dan de afgesproken tijd komt voorrijden. Wanneer u de rit langer dan 24 uur van te voren heeft besteld, bedraagt de marge rondom het ophaaltijdstip 15 minuten.  Wanneer u de rit binnen 24 uur heeft besteld dan kan deze marge ruimer zijn.

Ritten kunnen worden gecombineerd, hierdoor hoeft de vervoerder een klant niet rechtstreeks van beginadres – naar eindadres te rijden.

 

De klachtenregeling
Voor de deeltaxi Son en Breugel geldt een speciale klachtenregeling.

Het heeft de voorkeur om een klacht te melden bij de betreffende taxichauffeur. Ook kunt u de klacht melden bij de centrale van Van Helvoort Taxi Groep B.V. via het nummer 0492- 36 31 36, via de klanten reactiekaart of via het e-mailadres info@vanhelvoorttaxi.nl onder vermelding van het pasnummer.  Bij klachten die niet adequaat worden opgelost en/of bij opeenvolgende klachten, kan men zich wenden tot de afdeling dienstverlening van de betreffende gemeente of tot stichting landelijk klachtenmeldpunt taxivervoer.

Download hier de klanten reactiekaart

 

Ik wil buiten de regio reizen. Kan dat?
Wanneer u gebruik maakt van de deeltaxi Son en Breugel dan kunt u voor het vervoer buiten het vervoersgebied van de deeltaxi Son en Breugel gebruik maken van Valys. Dit is een landelijk systeem waar de gemeente niet bij betrokken is.

Nadere informatie: telefoonnummer 0900 – 96 30 of de website van Valys (www.valys.nl).


Hoe betaal ik het eigen aandeel
Voor de deeltaxi Son en Breugel word een eigen aandeel en een eigen bijdrage gerekend. U betaalt voor elke rit een opstaptarief en een vast bedrag voor elke zone die u reist.

Van Helvoort Taxi Groep B.V. stuurt u achteraf per 2 maanden een factuur met daarop het aantal ritten en het te betalen bedrag. De betaling vindt per voorkeur plaats door middel van een automatische incasso.

De eigen bijdrage wordt bij u door het CAK (centraal administratie kantoor) in rekening gebracht. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Verder is de hoogte van de eigen bijdrage voor de deeltaxi Son en Breugel afhankelijk van de eigen bijdragen die u al betaalt voor eventuele andere voorzieningen.

Het CAK is op de hoogte van de voorzieningen waarvoor u al een eigen bijdrage betaalt en vraagt bij de belastingdienst uw inkomen op. De gemeente is hier niet bij betrokken. Voor meer informatie kijkt u op de website van het CAK (www.hetcak.nl).

Contact

Molenrand 2
5421 VZ Gemert
T. 0492 36 11 11
info@vanhelvoorttaxi.nl