1. Voor de functie van: AfroepchauffeurFulltime chauffeurParttime chauffeurleerlingvervoer
2.Persoonlijke gegevens
Naam:
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Telefoon mobiel:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
E-mail adres:
3. Diploma's / Rijbewijzen
Bent u in het bezit van het diploma "CCV taxi"? JaNee
Bent u in het bezit van het diploma Levensreddend handelen en/of EHBO? JaNee
In het bezit van rijbewijs: ABCDE
Datum afgifte A
B
C
D
E
Bent u in het bezit van een chaufferspas? JaNee
Zo ja, geldig tot:
Zo ja, wat is je IWV nummer van deze pas:
4. Vorige werkgevers
Vorige werkgever 1
Van / tot:  
Referentie
Telefoonnummer
Vorige werkgever 2
Van / tot:  
Referentie
Telefoonnummer
5. Verzekeringsmaatschappij
Bent u eerder, al dan niet via uw werkgever, geweigerd door een verzekeringsmaatschappij, voor wat betreft WA / CASCO verzekering? JaNee
Zo ja, waarom?
7. Motivatie
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen en motivaties voor deze sollicitatie?
8. Werktijden
Heeft u bezwaar om op zaterdag/ zondag en feestdagen te werken? JaNee
Zo ja, wat is de reden?
Heeft u bezwaar om op avonden en nachten te werken? JaNee
Zo ja, wat is de reden?
9. Op- / aanmerkingen
Eventuele opmerkingen die van belang kunnen zijn voor deze sollicitatie.