1. Voor de functie van: AfroepchauffeurFulltime chauffeurParttime chauffeurleerlingvervoer
  2.Persoonlijke gegevens
  Naam:
  Roepnaam:
  Adres:
  Postcode en woonplaats:
  Telefoon:
  Telefoon mobiel:
  Geboortedatum:
  Geboorteplaats:
  E-mail adres:
  3. Diploma's / Rijbewijzen
  Bent u in het bezit van het diploma "CCV taxi"? JaNee
  Bent u in het bezit van het diploma Levensreddend handelen en/of EHBO? JaNee
  In het bezit van rijbewijs: ABCDE
  Datum afgifte A
  B
  C
  D
  E
  Bent u in het bezit van een chaufferspas? JaNee
  Zo ja, geldig tot:
  Zo ja, wat is je IWV nummer van deze pas:
  4. Vorige werkgevers
  Vorige werkgever 1
  Van / tot:  
  Referentie
  Telefoonnummer
  Vorige werkgever 2
  Van / tot:  
  Referentie
  Telefoonnummer
  5. Verzekeringsmaatschappij
  Bent u eerder, al dan niet via uw werkgever, geweigerd door een verzekeringsmaatschappij, voor wat betreft WA / CASCO verzekering? JaNee
  Zo ja, waarom?
  7. Motivatie
  Wat zijn voor u de belangrijkste redenen en motivaties voor deze sollicitatie?
  8. Werktijden
  Heeft u bezwaar om op zaterdag/ zondag en feestdagen te werken? JaNee
  Zo ja, wat is de reden?
  Heeft u bezwaar om op avonden en nachten te werken? JaNee
  Zo ja, wat is de reden?
  9. Op- / aanmerkingen
  Eventuele opmerkingen die van belang kunnen zijn voor deze sollicitatie.