Coronamaatregelen Update!

Vanaf 1 december 2021 zijn de sectorprotocollen aangescherpt.
Dat betekent het volgende voor u als klant.
– Bij corona gerelateerde klachten is het reizen met de taxi niet mogelijk.
– Bij zorgvervoer, WMO vervoer, enz. dient u een chirurgisch/medisch mondkapje te dragen.
– Kinderen/Jong volwassenen tot en met 17 jaar moeten tijdens het vervoer een niet-medisch mondkapje dragen.

Hieronder kunt u de nieuwe coronarichtlijnen met betrekking tot vervoer raadplegen:

Sectorprotocol Veilig Zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder.

Sectorprotocol Veilig Zorgvervoer Kinderen en Jongeren (t/m 17 jaar).

Sectorprotocol voor Consumententaxi en zakelijk vervoer

Sectorprotocol taxivervoer Engels.

Protocol voor noodzakelijk vervoer van personen met COVID19

Veelgestelde vragen bij sector en hygieneprotocollen

Stroomschema maatregelen zorgvervoer en taxivervoer op hoofdlijnen.